Tjenester

Hadeland Anlegg AS har kontor og lager i Hadelandsveien 2080 på Roa. Vårt geografiske arbeidsområde er Oslo og Akershus, Hadeland og øvre Buskerud med Ringerike og Hole.

Administrasjonen har 20-40 års erfaring innen bygg og anlegg. Alt fra tunneldrift, store steinbrudd, tomter og tomtefelt. Disse har hver for seg hatt prosjektansvar på prosjekter i størrelsesorden 30-50 millioner.

Vi utfører alle typer kommunaltekniske anlegg, inkludert transport av løsmasser og berg.

To av våre ansatte har ADK1 bevis og kurs for sveising av PE-rør slik at vi utfører komplette VA-anlegg.

Vi har utleie av anleggsmaskiner fra 1,5-40 tonn.

Dette er hva vi kan hjelpe deg med:

  • Vann og avløpsanlegg
  • Grunnarbeid for tomter
  • Alle typer utomhus og grøntanlegg
  • Drenering av bolighus
  • Sprengning og tomtearbeider
  • Stabling av natursteinsmurer
  • Kjerneboring i betongmurer
  • Maskin transport
  • Masse transport
  • Vei arbeid

Tore Lynnebakken

Daglig leder

Pål Arne Hagen

Driftsleder

Geir Olav Braastad

Anleggsleder

FYLLMASSE
GIS BORT GRATIS

Maskinutleie  – Maskinsalg  – Massetransport  – Graving