Prosjekter

  • Bunde Bygg AS, tomt med forurenset grunn.
  • CP Invest Roa, tomt for industribygg 1000m2 pluss 4000m2 med veier og plasser  med belegningsstein
  • Bunde Bygg AS, Gamleveien Lørenskog gangvei og VA-anlegg
  • Hadeland Bygg og eiendomsutvikling. Tomtefelt for 6 stk tomannsboliger. Grunnarbeider for bygg, veier og plasser samt VA-anlegg.
  • Bunde Bygg AS Grunnarbeider for leilighetsbygg på Løren.
  • Gran kommune. Veier og plasser ved Granvang.
  • Bunde Bygg AS. Tomteopparbeidelse med veier og plasser Snipetjernsveien Mastemyr.
 

Tore Lynnebakken

Daglig leder

Pål Arne Hagen

Driftsleder

Geir Olav Braastad

Anleggsleder